Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2021

Từ trái qua phải : Ông Lâm Trọng Lương, Ông Nguyễn Xuân Tùng, Ông Huỳnh Văn Chính, Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Ông Nguyễn Đình Trường

(Ông Huỳnh Văn Chính Chủ Tịch, Ông Nguyễn Đình Trường Phó Chủ Tịch, Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt Tổng Giám Đốc) .

 

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.