Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin cổ đông

Thông Báo đăng ký và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (thong bao .pdf)thong bao .pdf 728 Kb
 
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị    
Vui lòng xem file đính kem

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (nghi quyet HDQT KH Ban CP quy.tif)nghi quyet HDQT KH Ban CP quy.tif 6830 Kb
 
Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Trả Cổ Tức năm 2013    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (thong bao chot co dong tra co tuc.pdf)thong bao chot co dong tra co tuc.pdf 423 Kb
 
Biên Bản ĐHCĐ Thường Niên 2014    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bien Ban DHCD Thuong Nien 2014.pdf)Bien Ban DHCD Thuong Nien 2014.pdf 2469 Kb
 

Trang 6 trong tổng số 11

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.