Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin cổ đông

Nghị Quyết ĐHCD Thường Niên 2014    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (nghi quyet DHCD 2014.pdf)nghi quyet DHCD 2014.pdf 1053 Kb
 
Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Chuong trinh Dai hoi co dong thuong nien nam 2014.tif)Chuong trinh Dai hoi co dong thuong nien nam 2014.tif 211 Kb
 
Báo Cáo Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao trinh Dai hoi co dong thuong nien nam 2014.tif)Bao cao trinh Dai hoi co dong thuong nien nam 2014.tif 6400 Kb
 
Biên Bản, Thông Báo, Giấy Ủy Quyền    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (bien ban.jpg)bien ban.jpg 617 Kb
Download this file (giay uy quyen.jpg)giay uy quyen.jpg 474 Kb
Download this file (thong bao.jpg)thong bao.jpg 692 Kb
 

Trang 7 trong tổng số 11

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.