Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin cổ đông

Phiếu Lấy Ý Kiến    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (phieu lay y kien co dong.jpg)phieu lay y kien co dong.jpg 575 Kb
 
Nghị quyết của HĐQT phiên họp ngày 18/7/2013    

Xin vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi quyet cua HDQT phien hop ngay 18072013.pdf)Nghi quyet cua HDQT phien hop ngay 18072013.pdf 3308 Kb
 
Biên Bản ĐHCĐ Thường Niên Năm 2013    

Xin vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bien ban Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2013.tif)Bien ban Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2013.tif 1129 Kb
 
Nghị quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2013    

Xin vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2013.tif)Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2013.tif 650 Kb
 

Trang 8 trong tổng số 11

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.