Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin cổ đông

Về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức năm 2012    

Xin vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (thongbao.jpg)thongbao.jpg 1191 Kb
 
Thông Báo Tổ Chức ĐHCD Thường niên 2013, Giấy Ủy Quyền    

Vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (giay uy quyen.jpg)giay uy quyen.jpg 465 Kb
Download this file (thong bao.jpg)thong bao.jpg 605 Kb
 
Dự Thảo Điều Lệ Công Ty    

Vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Du Thao Dieu le cong ty (new).pdf)Du Thao Dieu le cong ty (new).pdf 433 Kb
 
Chương Trình Đại Hôi, Dự Thảo Báo Cáo Và Quy Chế ĐHCĐ 2013    

Vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Ctrinh DH thuong nien(3-2013).pdf)Ctrinh DH thuong nien(3-2013).pdf 155 Kb
Download this file (DT baocao 2013.pdf)DT baocao 2013.pdf 341 Kb
Download this file (DT QUY CHE DH CO DONG 2013.pdf)DT QUY CHE DH CO DONG 2013.pdf 186 Kb
 

Trang 9 trong tổng số 11

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.