Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông 2013    

Vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (phieu lay y kien.jpg)phieu lay y kien.jpg 488 Kb
 
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty    

Vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao tinh hinh QT Cty.tif)Bao cao tinh hinh QT Cty.tif 688 Kb
 
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ    

Xin vui lòng xem file đính kèm


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (10-25-2012 8-04-31 AM_0014.tif)10-25-2012 8-04-31 AM_0014.tif 415 Kb
 
Nghi Quyet "V/v thong qua ke hoach mua CP quy cua Cong ty"    

Xin vui long xem file dinh kem


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi Quyet.tif)Nghi Quyet.tif 442 Kb
 

Trang 10 trong tổng số 11

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.