Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Board of Directors


- BÀ PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(GENERAL DIRECTOR)

 

 

 


- ÔNG TRẦN XUÂN HÒE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(VICE GENERAL DIRECTOR)

 

 

Shopping Cart

VirtueMart
Your Cart is currently empty.