Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Ban Tổng giám đốc


- BÀ PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(GENERAL DIRECTOR)

 

 

 


- ÔNG TRẦN XUÂN HÒE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(VICE GENERAL DIRECTOR)

 

 

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.