Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Báo cáo thường niên

Nghị Quyết ĐHĐ CĐ Thường Niên 2018    
Ngày 30/3/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (NQ DHD CD 2018.pdf)NQ DHD CD 2018.pdf 1797 Kb
 
Báo Cáo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018    
Ngày 24/3/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (Bao cao DHCD Thuong nien 2018.pdf)Bao cao DHCD Thuong nien 2018.pdf 95 Kb
 
Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên (03-2018)    
Ngày 24/3/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (Chuong trinh Dai hoi thuong nien(3-2018).doc)Chuong trinh Dai hoi thuong nien(3-2018).doc 109 Kb
 
Giấy Mời Họp ĐHCĐ Thường Niên 2018    
Ngày 9/3/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (GiayMoi.pdf)GiayMoi.pdf 239 Kb
 

«StartPrev123456789NextEnd»
Page 1 of 9

Shopping Cart

VirtueMart
Your Cart is currently empty.