Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Báo cáo thường niên

Đăng ký quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (TB 17.2016.pdf)TB 17.2016.pdf 357 Kb
 
Giấy Mời Họp Cổ Đông Thường Niên    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Giay Moi.tif)Giay Moi.tif 823 Kb
 
Báo Cáo Thường Niên 2014    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao thuong nien 2014.pdf)Bao cao thuong nien 2014.pdf 454 Kb
 
Báo cáo thường niên 2013    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (bao cao thuong nien 2013.pdf)bao cao thuong nien 2013.pdf 7319 Kb
 

Các bài viết khác...
Trang 8 trong tổng số 9

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.