Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Báo cáo thường niên

Quy Chế Đại Hôi 2016    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (QUY CHE DH 2016.doc)QUY CHE DH 2016.doc 48 Kb
 
Chương Trinh Đại Hội Thường Niêm 2016    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Chuong trinh Dai hoi thuong nien(3-2016).doc)Chuong trinh Dai hoi thuong nien(3-2016).doc 112 Kb
 
Đăng ký quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (TB 17.2016.pdf)TB 17.2016.pdf 357 Kb
 
Giấy Mời Họp Cổ Đông Thường Niên    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Giay Moi.tif)Giay Moi.tif 823 Kb
 

Trang 8 trong tổng số 9

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.