Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Báo cáo thường niên

Báo Cáo Của HĐQT Tại Đại Hội Cổ Đông    
Ngày 16/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao cua HDQT tai Dai hoi CoDong.doc)Bao cao cua HDQT tai Dai hoi CoDong.doc 52 Kb
 
Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019    
Ngày 15/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Chuong trinh Dai hoi thuong nien(3-2019).doc)Chuong trinh Dai hoi thuong nien(3-2019).doc 75 Kb
 
Giấy Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019    
Ngày 11/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Giay Moi Hop ĐHCĐ Thuong Nien 2019.pdf)Giay Moi Hop ĐHCĐ Thuong Nien 2019.pdf 401 Kb
 
Giấy Ủy Quyền    
Ngày 11/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Giay Uy Quyen.pdf)Giay Uy Quyen.pdf 260 Kb
 

Trang 2 trong tổng số 11

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.