Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Báo cáo thường niên

Báo Cáo Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017    
Ngày 20/3/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao Trinh Dai hoi co dong Thuong nien nam 2017.pdf)Bao cao Trinh Dai hoi co dong Thuong nien nam 2017.pdf 390 Kb
 
Giấy Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017    
Ngày 10/3/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Moi hop Dai hoi dong co dong thuong nien 2017.pdf)Moi hop Dai hoi dong co dong thuong nien 2017.pdf 511 Kb
 
Thông Báo Chia Cổ Tức Đợt 2    
Ngày 28/2/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (12 CV-CT.pdf)12 CV-CT.pdf 60 Kb
 
Nghị Quyết    
Ngày 25/2/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (NQ02.2017.CO TUC.pdf)NQ02.2017.CO TUC.pdf 480 Kb
 

Trang 3 trong tổng số 8

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.