Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Báo cáo tài chính

Báo Cáo Tài Chính Năm 2016    
Ngày 27/3/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao tai chinh nam 2016.pdf)Bao cao tai chinh nam 2016.pdf 2967 Kb
 
Báo Cáo Tài Chính Đã Qua Kiểm Toán 2015    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (bao cao tai chinh da qua kiem toan .pdf)bao cao tai chinh da qua kiem toan .pdf 1430 Kb
 
Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 2015    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao luu chuyen tien te .pdf)Bao cao luu chuyen tien te .pdf 304 Kb
 
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính 2015    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (thuyet minh bao cao tai chinh .pdf)thuyet minh bao cao tai chinh .pdf 3176 Kb
 

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 2

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.