Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

Về ngày đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018    
Ngày 16/1/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (TB 07.CVCT. Tham du DHCD 2018.pdf)TB 07.CVCT. Tham du DHCD 2018.pdf 350 Kb
 
Về ngày đăng ký tạm ứng cổ tức đợt 2    
Ngày 16/1/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (TB 08.CVCT. co tuc 2017 dot 2.pdf)TB 08.CVCT. co tuc 2017 dot 2.pdf 160 Kb
 
Nghị Quyết 04/NQ-HĐQT    
Ngày 16/10/2017

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf)Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf 1004 Kb
 
Quyết Định Kiểm Tra Sau Thông Quan    

Ngày 9/10/2017


Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (500QD-KTSTQ.pdf)500QD-KTSTQ.pdf 996 Kb
 

«StartPrev12NextEnd»
Page 1 of 2

Shopping Cart

VirtueMart
Your Cart is currently empty.