Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

Đăng Ký Quyền Mua Cổ Phiếu Phát Hành Thêm    
Ngày 14/7/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (NQ02.2018.Chao ban co phieu.pdf)NQ02.2018.Chao ban co phieu.pdf 1002 Kb
 
Về ngày đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018    
Ngày 16/1/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (TB 07.CVCT. Tham du DHCD 2018.pdf)TB 07.CVCT. Tham du DHCD 2018.pdf 350 Kb
 
Về ngày đăng ký tạm ứng cổ tức đợt 2    
Ngày 16/1/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (TB 08.CVCT. co tuc 2017 dot 2.pdf)TB 08.CVCT. co tuc 2017 dot 2.pdf 160 Kb
 
Nghị Quyết 04/NQ-HĐQT    
Ngày 16/10/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf)Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf 1004 Kb
 

Trang 5 trong tổng số 6

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.