Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng    
Ngày 19/7/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Giấy phép chào bán CP.pdf)Giấy phép chào bán CP.pdf 4483 Kb
 
Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng    
Ngày 19/7/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (02. Bản cáo bạch phát hành - v4.pdf)02. Bản cáo bạch phát hành - v4.pdf 3892 Kb
 
Đăng Ký Quyền Mua Cổ Phiếu Phát Hành Thêm    
Ngày 14/7/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (NQ02.2018.Chao ban co phieu.pdf)NQ02.2018.Chao ban co phieu.pdf 1002 Kb
 
Về ngày đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018    
Ngày 16/1/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (TB 07.CVCT. Tham du DHCD 2018.pdf)TB 07.CVCT. Tham du DHCD 2018.pdf 350 Kb
 

Trang 5 trong tổng số 7

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.