Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

Về ngày đăng ký tạm ứng cổ tức đợt 2    
Ngày 16/1/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (TB 08.CVCT. co tuc 2017 dot 2.pdf)TB 08.CVCT. co tuc 2017 dot 2.pdf 160 Kb
 
Nghị Quyết 04/NQ-HĐQT    
Ngày 16/10/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf)Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf 1004 Kb
 
Quyết Định Kiểm Tra Sau Thông Quan    

Ngày 9/10/2017


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (500QD-KTSTQ.pdf)500QD-KTSTQ.pdf 996 Kb
 
Thời Gian Dự Họp Cổ Đông Thường Niên 2017    
Ngày 10 - 1 - 2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (03.CV.CT.Dai hoi co dong 2017.pdf)03.CV.CT.Dai hoi co dong 2017.pdf 428 Kb
 

Các bài viết khác...
Trang 6 trong tổng số 7

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.