Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

Công Văn 85     
Ngày 27/9/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Cong van 85.bieu quyet.pdf)Cong van 85.bieu quyet.pdf 142 Kb
 
Báo Cáo Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng    
Ngày 22/9/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao ket qua chao ban co phieu ra cong chung.pdf)Bao cao ket qua chao ban co phieu ra cong chung.pdf 631 Kb
 
Nghij Quyết 05    
Ngày 22/9/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi quyet 05.pdf)Nghi quyet 05.pdf 420 Kb
 
Nghij Quyết 04    
Ngày 14/9/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi quyet 04.pdf)Nghi quyet 04.pdf 382 Kb
 

Trang 3 trong tổng số 6

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.