Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán    
Ngày 20/10/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (gcn dkck.pdf)gcn dkck.pdf 256 Kb
 
Công Văn : 6616 / UBCK-QLCB    
Ngày 27/9/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (CV.6616 Ket qua ban co phieu.pdf)CV.6616 Ket qua ban co phieu.pdf 146 Kb
 
Công Văn 85     
Ngày 27/9/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Cong van 85.bieu quyet.pdf)Cong van 85.bieu quyet.pdf 142 Kb
 
Báo Cáo Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng    
Ngày 22/9/2018

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao ket qua chao ban co phieu ra cong chung.pdf)Bao cao ket qua chao ban co phieu ra cong chung.pdf 631 Kb
 

Trang 3 trong tổng số 7

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.