Giỏ hàng

Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch

Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch

THÔNG BÁO SỐ 26 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

V/v tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo “Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”

------------------------

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2021 

Vào ngày 18/3/2021, Trưởng Trạm Y tế Công ty đã tham gia tập huấn về triển khai Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức. Về phía Công ty cũng đã có cam kết tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nội dung trong Bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, như:

- Cam kết 100% cán bộ - công nhân lao động và nhân viên y tế tại Trạm tuân thủ đeo khẩu trang đúng theo quy định.

- Cam kết 100% cán bộ - công nhân lao động và nhân viên y tế tại Trạm tuân thủ và thực hiện đầy đủ thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

Theo đó, sau khi triển khai tập huấn Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Sở Y tế thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá cụ thể từng nội dung trong công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị. Nếu đơn vị nào không tuân thủ đúng các nội dung đã cam kết thì sẽ cho ngừng sản xuất ngay lập tức để làm gương cho các đơn vị khác.

Do vậy, để thực hiện đúng các nội dung Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch mà Bộ Y tế ban hành, cũng như đảm bảo cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty được diễn ra xuyên suốt, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Nay, Tổng Giám đốc yêu cầu:

- Người lao động khi vào làm việc trong Công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang 100% (toàn bộ Khối Phòng, ban, bộ phận và các Xí nghiệp) trong Công ty trước, trong, sau giờ làm việc; nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, xem nhẹ dịch bệnh.

- Đặc biệt, các đơn vị phải tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, gồm: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

- Trạm Y tế:

+ Thực hiện đúng các nội dung trong Bộ Tiêu chí; xây dựng kế hoạch triển khai và duy trì các biện pháp phòng chống dịch đã được Sở Y tế đào tạo; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan trong Công ty.

+ Xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và tự thực hiện đánh giá, định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng.

+ Đảm bảo nhân viên y tế của Trạm được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí việc làm; Người bị bệnh khi đến khám được phân loại và sàng lọc; Yêu cầu 100% nhân viên và người bệnh đến khám đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp khử khuẩn theo quy định.

Trưởng các Phòng, ban và Giám đốc các Xí nghiệp có trách nhiệm phản hồi, xác nhận thông tin khi đã nhận được Thông báo; truyền đạt, phổ biến rộng rãi Thông báo này cho công nhân viên của đơn vị mình được biết; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Giao cho Phòng Tổng hợp thông báo trực tiếp đến các Xí nghiệp để cán bộ, công nhân lao động nắm rõ nội dung Thông báo và chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thị Xuân Nguyệt