Giỏ hàng

Thông báo tuyển dụng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3759002/ 3759991     Fax: 0236.3759622

Email: hcb@hachiba.com.vn Website: www.hachiba.com.vn

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 cần tuyển:

I- ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CÓ NGHỀ:

  • 300 công nhân may công nghiệp có tay nghề - 10 công nhân là ủi.

  • 05 kỹ thuật chuyền - 05 nhân viên QC.

  • 02 Bảo trì máy may - 02 CN cắt.

II- MỨC LƯƠNG: 

Được trả lương theo sản phẩm và năng lực nhân viên:

  • Công nhân may từ 6 triệu đồng/ tháng trở lên.

  • Nhân viên kỹ thuật chuyền: từ 7 triệu đồng/ tháng trở lên.

  • Công nhân sửa chữa máy may: từ 7 triệu đồng/ tháng trở lên.

III- ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA CÓ NGHỀ:

Nhận đào tạo ngành may cho thanh niên tuổi từ 18 trở lên, chưa có nghề may (sau 2 tuần được hưởng lương sản phẩm). Sau thời gian thử việc 01 tháng được đánh giá tay nghề và ký HĐLĐ không xác định thời hạn và tham gia đầy đủ các loại hình BHXH, BHYT và BHTN.

IV- VỀ CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

  • Sau thời gian thử việc đạt yêu cầu, được ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và tham gia đầy đủ các loại hình BHXH, BHYT và BHTN.

  • Ngoài tiền lương sản phẩm, người lao động còn được thưởng chuyên cần 800.000đ/ tháng; được thưởng nhân các ngày lễ; thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng thi đua (theo xếp loại A,B,C hàng tháng) vào cuối năm với mức tối thiểu 09 triệu đồng/ người nếu làm đủ 12 tháng loại A.

  • Được đài thọ ăn giữa ca.

Nộp hồ sơ tại: Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 – Số 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng từ ngày ra thông báo.

Liên hệ số điện thoại: Ông Nam - 0914.153.282

Ngày 25 tháng 5 năm 2021

CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3