Giỏ hàng

Chisec Pocket Scrub Top

Thương hiệu: FIGS
| |
 • Tổng số ba túi chức năng:
  • Một túi đắp ngực 
  • Hai túi bên ẩn
 • May ôm sát
 • Cổ chữ V vuông
 
 • Total of three functional pockets: 
  • One chest patch pocket 
  • Two hidden side pockets
 • Tailored fit
 • Squared V-neck