Giỏ hàng

KALENJI - Kiprun Men's Breathable Running Trousers

Thương hiệu: DECATHLON
| |

•    Sử dụng khóa kéo để mặc/ cởi quần mà không cần tháo giày
•    Vải hấp thụ, tản nhiệt và khô nhanh chóng
•    Nhiệt độ cách nhiệt dưới 15°C
•    Chất liệu nhẹ

•    Use the zips to take off the trousers without removing your shoes
•    Fabric absorbs, diffuses, and dries quickly
•    Thermal insulation temperatures below 15°c
•    Lightweight