Giỏ hàng

QUECHUA - 900, Warm Snow Hiking pants, Men's

Thương hiệu: DECATHLON
| |

•    Nhiệt độ giới hạn hoạt động - 4°f* (mặt bên trong được chải)
•    Vải tổng hợp cho đặc tính thoáng khí và nhanh khô
•    Xử lý chống thấm ẩm và mưa nhẹ thấm vào

•    Activity limit temperature - 4°f* (brushed inner side)
•    Synthetic fabric for breathability and quick-dry properties
•    Repellency treatment to moisture and light rain from seeping in