Giỏ hàng

Công đoàn Đà Nẵng trao 1,7 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động "3 tại chỗ"

Công đoàn Đà Nẵng trao 1,7 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động

Ngày 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đến các doanh nghiệp để trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn thành phố.

Thực hiện quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, hôm nay 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng sẽ đến trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại 6 công ty với tổng mức hỗ trợ là 1,749 tỉ đồng.

Đối tượng thụ hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn thuộc hệ thống công đoàn thành phố, đang thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất và có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Không áp dụng đối với cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp (trong và ngoài công lập); lực lượng vũ trang; các công trình xây dựng; doanh nghiệp thương mại, kinh doanh, dịch vụ. Doanh nghiệp sản xuất nhưng chỉ bố trí người làm nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản tài sản thì không được hỗ trợ.

Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp tổ chức bữa ăn, trị giá hỗ trợ 1 triệu đồng, hỗ trợ 1 lần, không hỗ trợ bằng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động.

Ông Trần Xuân Hòe - Phó tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May 29.3, cho biết, đây là lần thứ 2 công ty thực hiện 3 tại chỗ, đến giờ chưa có chủ trương bố trí sản xuất sau ngày 5.9, tuy nhiên, công ty đã sẵn sàng các phương án, phương án 30% số công nhân làm việc như hiện tại sẽ tiếp tục duy trì. Nếu được phép tăng lên thì công ty sẽ thông báo cho các cán bộ, người lao động ở vùng xanh đảm bảo an toàn quay trở lại làm việc. Hiện nay, người lao động có mức hỗ trợ bữa ăn là 50.000 đồng/người/ngày.

“Trong thời gian qua, do người lao động chỉ được phép làm việc 30%, số còn lại cũng rất mong muốn được làm việc trở lại nhưng phải theo quy định của thành phố. Hiện nay, công ty trả mức lương tối thiểu cho những người ở nhà là hơn 4,8 triệu đồng/người, trong thời gian tới, sẽ có sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động, sẽ có khó khăn vì khi sản xuất không được ổn định, đầy đủ thì khoản kinh phí để chi trả cũng rất hạn hẹp” - ông Hòe nói.

Nguồn: Báo Lao Động